Email

Facebook

Youtube

Instagram

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“MIRCEA BRAVO SI OLD SPICE TE TRIMIT LA UNTOLD”
ORGANIZATA ȊN PERIOADA 20.07.2019 – 23.07.2019

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1. Organizatorul Concursului “MIRCEA BRAVO SI OLD SPICE TE TRIMIT LA UNTOLD” (denumit in continuare „Concursul”) este BRAVO PRODUCTIONS SRL, cu sediul social in str. Năsăud, nr.16, sc.1, ap.1, Cluj-Napoca, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1984/2015, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO 34718995, denumit in continuare Organizator, desfasurand activitati legate de implementarea Concursului, gestionarea si integrarea canalelor Concurs, contactarea castigatorilor si inmanarea premiilor, denumita in cele ce urmeaza „Organizator”in beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999 (denumit in continuare P&G) si al LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, avand cod unic de inregistrare 25848554 (denumit in continuare LION COMMUNICATION SERVICES S.A.).
 2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. In ceea ce priveste operatiunile privnd colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Concursul este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia romana aplicabila.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

 1. Concursul este organizata si se desfasoara in mediul online, pe pagina de Instagram a lui Mircea Bravo: https://www.instagram.com/mirceabravo
 2. Concursul va incepe pe data de 20.07.2019, ora 19:30, si va dura pana pe 23.07.2019, ora 23:59, denumita in continuare “Perioada desfasurarii Concursului” sau “Perioada Concursului”.

Inscrierile efectuate in afara perioadei anterior mentionate nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minim 18 ani (impliniti pana la data inceperii Concursului), care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participantii”).
 2. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajati ai companiilor colaboratoare.
 3. Participarea la acest concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 1. Regulamentul este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
 2. Online, pe link-ul publicat de Organizator in ziua inceperii concursului, pe website-ul sau (https://www.mirceabravo.com/concurs/) si in sectiunea Bio a paginii de Instagram mentionata la sectiunea 3 de mai sus.
 3. in urma unei solicitari scrise, trimisa Organizatorului pe pagina desfasurarii concursului, mentionata la Sectiunea 3 de mai sus.
 4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate si completate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 5. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea ori necunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre Participanti, cat timp acestea au fost puse la dispozitia Participantilor.
 6. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului si nici solutionarea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Concursului.
 7. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

 1. Pentru a participa in mod valid la prezenta campanie, fiecare participant trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
 2. Sa acceseze in perioada de desfasurare a Campaniei, respectiv in oricare zi din perioada 20 iulie 2019, ora 19:30 – 23 iulie 2019, ora 23:59
 3. Sa eticheteze (prin optiunea „tag”) prietenul pe care il considera a fi capitanul distractiei din gasca sa, prin intermediul unui comentariu postat in cadrul postarii dedicate Concursului de pe pagina de Instagram a lui Mircea Bravo, mentionata la sectiunea 3 de mai sus
 4. Sa utilizeze cele doua hashtag-uri #captainoffun si #oldspice in comentariul postat
 5. Ȋnscrierile care nu respecta pasii anterior mentionati nu vor fi considerate valide si Participantul va fi instiintat in consecinta.
 6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica inscrierile efectuate in cadrul Campaniei. In cazul in care acesta descopera orice neregularitate in ceea ce priveste inscrierile efectuate (ex. Tentativa de fraudare), Organizatorul va elimina respectiva inscriere.
 7. Castigatorul va fi desemnat prin intermediul unui soft ce va extrage in mod aleator castigatorul si rezervele din baza de date contine inscrierile valide efectuate pe toata perioada campaniei.
 8. Castigatorul va fi anuntat pe data de 24.07.2019, intr-o postare tip Insta Story pe pagina de Instagram mentionata la sectiunea 3.

SECTIUNEA 7. PREMIILE

 1. Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sorti, un numar total de 1 (un) premiu ce consta in 2 (doua) invitatii individuale la festivalul Untold (GENERAL ACCESS – 4 DAY PASS).
 2. Valoarea premiului acordat in cadrul campaniei este de 1784.64 Lei (TVA inlcus).
 3. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (ex. costul aferent accesului la internet).
 4. Castigatorul nu are posibilitatea si nici dreptul de a solicita modificarea caracteristicilor premiului si nici acordarea contravalorii in bani a acestuia. Castigatorul este singurul beneficiar al premiului atribuit si nu poate ceda dreptul asupra premiului castigat altor persoane.
 5. In cazul refuzului Castigatorului de a beneficia de premiul castigat (prin refuzul unui Castigator insemnand ca respectivul Castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), acesta va pierde dreptul asupra respectivului premiu.

Refuzul de a primi premiul trebuie sa fie expres exprimat in termen de maxim 3 zile de la data la care Organizatorul l-a instiintat pe Castigator de castigarea premiului.

Daca potentialul Castigator nu-si manifesta nicio optiune in acest termen, premiul se atribuie rezervei, daca sunt indeplinite si de aceasta data conditiile de validitate de catre castigatorul rezerva.

In cazul in care dupa finalizarea Concursului premiul nu va putea fi acordat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

 1. In cazul in care Castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu (persoane ce nu au capacitate de exercitiu – neincluzand minoritatea) aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzand semnarea de catre curator a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiu si de participarea persoanei respective la Concurs.

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 1. Tragerea la sorti va fi electronica si va fi efectuata de catre Organizator in termen de maximum 2 zile de la data finalizarii campaniei. Extragerea se va efectua prin intermediul unui soft automat ce va extrage in mod aleator castigatorul si rezervele aferente acesuia, fiind inregistrata video de catre Organizator.
 2. La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide realizate in Perioada desfasurarii Concursului.
 3. In cadrul tragerii la sorti va fi desemnat 1 (un) castigator si 3 (trei) rezerve. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in conformitate cu termenele si in conditiile stipulate la Sectiunea 9 a Regulamentului, se vor apela rezervele in ordinea extragerii acestora, procedura de validare a castigatorului fiind aplicabila si rezervelor.

In cazul in care nu va putea fi validata niciuna dintre rezerve, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

 1. Anuntarea castigatorilor

1.1. Anuntarea castigatorului se va face pe 25.07.2019, conform sectiunii 6 de mai sus.

1.2. Ȋn cazul in care premiile Concursului se supun impozitarii, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordarii premiului, atunci se va solicita castigatorului si codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor percepute asupra veniturilor castigate din premii.

1.3. In cazul in care un castigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile prezentului Regulament, se va apela rezerve in ordinea extragerii acestora si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. .

 1. Acordarea premiilor

2.1. Premiile vor fi expediate prin email sau in format fizic, la adresa de email sau adresa de resedinta furnizata de castigator prin mesaj privat catre Mircea Bravo, pe pagina mentionata la sectiunea 2, dupa anuntarea castigatorului pe Insta Story si printr-un mesaj privat.

2.2. Participantul la Concurs desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuza sau care nu indeplineste conditiile prevazute de Regulament pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

2.3. Premiile care, in baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor ramane la dispozitia Organizatorului, care poate dispune de ele cum considera de cuviinta.

2.4. Premiile vor fi trimise prin curier la adresa de livrare transmisa de catre castigator sau via e-mail la adresa transmisa de catre castigator, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la incheierea procesului de validare.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit.

Impozitul pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii va fi achitat de catre LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, avand cod unic de inregistrare 25848554 – impozit pe care  LION COMMUNICATION SERVICES S.A. este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Orice alte taxe vor fi in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata, privind drepturile Participantilor la Campanie sau in legatura cu desfasurarea acestei Campanii sunt prevazute la Anexa 1 a acestui Regulament Oficial.

11.2. Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu prezenta Campanie se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1. Legea aplicabila este legea romana.

12.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Mun. Bucuresti.

12.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.


ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„MIRCEA BRAVO SI OLD SPICE TE TRIMIT LA UNTOLD”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 20.07.2019 – 23.07.2019

– Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care PROCTER&GAMBLE DISTRIBUTION S.R.L. si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

Procter & Gamble Distribution SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11908/2005, CUI RO 17756999 (denumita in continuare „Operatorul), persoana juridica romana, in calitate de operator de date,

prin intermediul:

BRAVO PRODUCTIONS SRL, cu sediul social in str.Năsăud, nr.16, sc.1, ap.1, Cluj-Napoca, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1984/2015, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO 34718995.

LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, avand cod unic de inregistrare 25848554, in calitate de Imputernicit,

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: receptie@publicisgroupe.com.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul  va prelucra de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Pentru Participantii la Campanie pe Site-ul Campaniei, in vederea castigarii premiului, vor fi prelucrate: numele contului de instagram folosit pentru inscrierea in campanie;
 • Pentru Castigatorul Campaniei desfasurate pe Site-ul Campaniei, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: nume, prenume, varsta, adresa de livrare a premiului / adresa de e-mail pentru livrarea premiului, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal mai precis de completarea declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiarii de venit (intrucat premiul depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare, pe platforma Instagram, si vor fi sterse in maxim 30 de zile de la acordarea premiului.

Pentru a putea particpa si pentru a putea fi inscrisa in Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de a primi premiul, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Operatorului, in scopurile prezentate mai jos.

 1. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator si prin intermediul Imputernicitului, in vederea:

 • organizarii si desfasurarii Campaniei;
 • participarii la Campanie a persoanelor vizate;
 • desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;
 • atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului;
 • solutionarii cererilor participantilor la Campanie.
 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la Campanie de a se inscrie si de a participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului oficial si de a li se oferi, daca va fi cazul, produsele acordate ca premii in cadrul Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care solutioneaza dispute, a avocatilor, consultantilor nostri etc.

Avand in vedere faptul ca in cadrul acestei Campanii se vor acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul castigatorilor se va prelucra in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la Campanie si oferirii produselor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului.

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire acestia sau care sa afecteze intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei vor fi dezvaluite Operatorului,  Imputernicitilor Operatorului – Lion Communication Services, BRAVO PRODUCTIONS SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul sau Imputernicitul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti: imputernicitului pentru marketing direct al Procter&Gamble Distribution, in cazul in care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din partea Procter&Gamble Distribution, societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitului, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica; alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii.

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila.

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin tragere la sorti, astfel cum este mentionat in art. 7 din Regulamentul oficial..

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior sau pot adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor privitoare la dumneavoastra fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Imputernicitului la sediul in Bucuresti, sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail receptie@publicisgroupe.com.

De retinut:

 • Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.
 • Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Imputernicitul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Imputernicitului informatii suplimentare care sa permita identificarea.
 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Imputernicit, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si cu celelalte prevederi legale aplicabile in domeniu.